Usluge savjetovanja na tržištu telekomunikacija vodi Nadica Ćurić-Segarić.

Nadica radi kao nezavisni konzultant za operatore u regiji, posebno prati regulirane usluge te njihovo end-to-end  (E2E) operativno provođenje u kompanijama, te pruža podršku u evaluaciji implemetacije novih usluga na međuoperatorskoj razini. Dodatno u „core telco“ i „near core telco“ području prati područje pametnih gradova i M2M rješenja.

Profesionalno iskustvo stekla je u Hrvatskom Telekomu na poslovima međunarodne i nacionalne veleprodaje.

Nadica je diplomirala i magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te je završila Graduate School of Business Administration, Zuerich.