mr.sc. Nadica Ćurić-Segarić, dipl.ing., konzultant

 

Nadica Ćurić-Segarić  je ekspert za područje veleprodaje u telekomunikacijskoj indrustriji.

Od početka svog profesionalnog djelovanja radila je u veleprodaji Hrvatskog Telekoma. U periodu od 1992. godine do 2000. godine  radila je na poslovima međunarodne veleprodaje (međunarodna interkonekcija, trgovina prometom, kapacitetima i internetom). Participirala je u radu međunarodnih telekomunikacijskih tijela i radnih skupina  (ERWG – European Restoration Working Group i C7), te u radu potkomiteta za podmorske kabele (Adria1; SMW3, TAT12/13, Belgium 6, …).

Ulaskom Telekom Austria grupe na hrvatsko tržište, 2000. preuzima ključnu funkciju upravljanja odnosima s VIPNetom, a 2003. godine i T-mobile-om, nakon završetka spin-off projekta u kojem je aktivno participirala (izdvajanje T-mobile iz HT-a). S početkom liberalizacije fiksnog tržišta 2005. godine preuzima ulogu direktora Nacionalne veleprodaje. U sklopu novih odgovornosti preuzima upravljanje i trećim mobilnim operatorom na ovom tržištu – Tele 2, te svim alternativnim fiksnim operatorima, ISP, kabelskim operatorima, VAS voice i VAS sms pružateljima usluga.

U sklopu aktivnosti razvoja i prodaje komercijalnih veleprodajnih usluga Nadica je sudjelovala u razvoju i prodaji proizvoda za LL, rješenja za core mreže fiksnih i mobilnih operatora, te MVNO ponudama za fiksno alternativo nacionalno tržište.

Pored komercijalnih veleprodajnih usluga, bila je zadužena i za implementaciju  i operativno provođenje prodaje reguliranih veleprodajnih usluga unutar kompanije (IC fx, IC mob, implementacija CS/CPS usluge, WLR, ULL, BSA, NP fx i mob, VAS standardni uvjeti, Posebni uvjeti pružanja usluga obračuna i naplate za usluge s dodanom vrijednosti, …). Posebnu pozornost obraćala je na važeći regulatorni okvir te suradnju s regulatorom, upravo u segmentu implementacije i praćenja ključnih pokazatelja učinkovitosti (KPI).

Danas radi kao nezavisni konzultant za velike operatore u regiji, posebno prati regulirane usluge te njihovo end-to-end  (E2E) operativno provođenje u kompanijama, te podrškom u evaluaciji implemetacije novih usluga na međuoperatorskoj razini. Dodatno u „core telco“ i „near core telco“ području prati područje pametnih gradova i M2M rješenja.

Obzirom na započetu liberalizaciju tržišta električne energije također prati regulatorni okvir i stanje na tržištu energije s naglaskom na procese redistribucije krajnjih korisnika u odnosu na raspoložive opskrbljivače energije.

Nadica je diplomirala i magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te je 2002./2003. godine završila Graduate School of Business Administration, Zuerich.