Liberalizacija telekomunikacijskog tržišta – best practice

Kome je edukacija namijenjena – edukacija je namijenjena djelatnicima veleprodajne organizacijske jedinice, djelatnicima koji su podrška veleprodaji iz područja strategije kompanije, pravno-regulatornog odjela, tehnike i financija. Edukacija je namijenjena i djelatnicima nacionalnih regulatora.

Trajanje edukacije: dva dana

Lokacija, jezik  i termini održavanje edukacije: po dogovoru s klijentom; na lokaciji Intemus-a ili na lokaciji korisnika; prezentacija je na engleskom jeziku; moguća je edukacija na hrvatskom ili na engleskom jeziku

Cijena: na upit

Opis edukacije:

Edukacija pokriva teme koje su kritične u provedbi liberalizacijskih obaveza sa stanovišta incumbenta, kao i sa stanovišta alternativnih operatora. SMP ulaže značajne kompanijske napore kako bi se liberalizacija i sve obaveze koje iz nje proizlaze implementirala s najmanjim mogućim rizicima te minimalnom eventualnom štetom za kompaniju. Istovremeno alternativni operatori nastoje iskoristiti maksimum koji im je omogućen regulacijom. Raspoloživi benchmark podaci, te raspoložive referentne ponude su samo smjernice kojima treba prilagoditi izvršenje (performing) unutar kompanije, a prijenos iskustva može pomoći u bitnom smanjenju Learning curve perioda, kao i u preciznijem upravljanju rizicima u realnom okruženju. Realno okruženje u kompaniji  odnosi se na implementirane procese, odnosno na procese koje će biti potrebno implementirati. Procesima se osigurava realizacija traženih usluga unutar odgovarajućeg regulatornog okvira s pripadajućim pokazateljima učinkovitosti/ KPI koji omogućuju regularno i efikasno upravljanje tim uslugama u svim aspektima.

Sadržaj edukacije:

 • Interkonekcija – fiksna i mobilna: komercijalni modeli iC linkova, zloupotreba na IC relacijama, IP interkonekcija, MVNO, odnos prema malim “satelitskim” operatorima)
 • Interkonekcija i prestanak pružanja usluge:
  • Evaluacija i procjena ponašanja glavnih sudionika ( SMP, alternativni, regulator, ostali interesi) i procjena kompleksnosti aktivnosti
  • Upravljanje prometom u slučaju isključenja IC vodova
  • Reakcije regulatora – refleksije na referentnu IC ponudu
 • IC reporting
  • Komercijalne usluge
  • Razmatranje nereguliranih usluga i pripadajućih profit margina
  • Ostale kritične točke u IC procesu (IC promet, fraud,…)
  • Penali i ostali rizici koji proizlaze i bilateralnog IC odnosa
 • CPS, WLR
  • WLR implementacija
  • Proces masovne migracije CS/CPS korisnika na WLR
  • Potencijali – jeftinija akvizicija korisnika, upsell,…
 • Prenosivost broja (NP)
  • Operativne kritične točke u prijenosu broja
  • Penali, kašnjenja i nedostupnost usluge
  • Regionalni pregled dinamike prijenos broja u fiksnim i mobilnim mrežama (priprema i dimenzioniranje vlastitih resursa za ove procese temeljem usporedbe sa drugim tržištima)
  • M2M numeracija
 • Zakupljeni vodovi
  • SMP strateška nestabilnost po pitanju pozicioniranja LL ponude
  • Operativna provedba realizacije zakupljenog voda i korelacija s penalima
  • Kanibalizacija vodova malih brzina s BSA uslugom
  • Komercijalna rješenja na veleprodajnoj razini
 • Kabelska kanalizacija
  • Resursi za poštivanje regulatornog okvira
  • Operativna provedba realizacije zahtjeva za KK i korelacija s penalima
  • Detekcija ilegalno položenih kabela
 • Bitstream
  • Struktura usluge i procesne varijacije
  • Implementacija – izazovi
  • Ključni razlozi kašnjenja u isporuci usluge
  • Povezanost maloprodajnih procesa i rješenja i veleprodajnih usluga
  • BSA SLA tipovi
  • Točke razgraničenja procesa unutar kompanije
  • Upravljanje međuoperatorskim odnosima u BSA segmentu

 

Veleprodajne cijene, cjenovna pravila i poslovni modeli koji iz njih proizlaze

Kome je edukacija namijenjena – edukacija je namijenjena djelatnicima veleprodajne organizacijske jedinice, djelatnicima koji su podrška veleprodaji iz područja strategije kompanije, pravno-regulatornog odjela, tehnike, financija i maloprodajnih marketinških odjela koji pokrivaju razvoj proizvoda. Edukacija je namijenjena i djelatnicima nacionalnih regulatora.

Trajanje edukacije: jedan dan

Lokacija, jezik  i termini održavanje edukacije: po dogovoru s klijentom; na lokaciji Intemus-a ili na lokaciji korisnika; prezentacija je na engleskom jeziku; moguća je edukacija na hrvatskom ili na engleskom jeziku

Cijena: na upit

Opis edukacije:

Obzirom na trendove smanjenja prihoda u telekomunikacijskoj industriji sve je veće potreba upravljačkih struktura kompanije, kao i ostalih djelatnika koji sudjeluju u lancu nabave veleprodajnih usluga za razumijevanjem osnovnih vrsta pristupa mreži i mogućnostima njihovog korištenja s ciljem pružanja cjelovite usluge krajnjem korisniku. Edukacija pokriva osnove arhitekture pristupne mreže i nastavno na to kroz prizmu veleprodajnih cijena, omogućava polaznicima da jednostavnim alatima odaberu napovoljniji poslovni model. Kako se svaki poslovni model temelji na poslovnim aktivnostima u određenom periodu, edukacija pruža uvid u alate kojima se može povećati predvidivost poslovanja i kontrola razine troškova nabave veleprodajnih usluga u određenom periodu.

Sadržaj edukacije:

 • Komercijalne usluge
 • Regulirane usluge
 • Međusobna povezanost komercijalnih i reguliranih cijena
 • Cjenovna pravila za regulirane usluge (engl. Price rule) za regulirane usluge
 • Test istiskivanja marže i ostale metode kontrole cijena
 • Matrica pristupnih usluga i veleprodajnih poslovnih modela