Tvrtka Intemus pruža usluge savjetovanja u domeni opskrbe električnom energijom. Liberalizacija tržišta električne energije  u RH otvara mogućnosti krajnim korisnicima odabir najpovoljnijeg opskrbljivača električne energije. Kroz ažurno praćenje praćenje propisa na razini Zakona i ostalih podzakonskih akata, praćenje odluka HERA-e ili drugog relevantnog regulatornog tijela Intemus omogućava svojim korisnicima podršku unapređenja procesa migracije krajnjih korisnika s jednog opskrbljivača na drugog. Intemus pruža pomoć u strukturiranju veleprodajnih odnosa opskrbljivača električne energije s ostalim sudionicima tržišta, bilo da se radi o izravnoj konkurenciji, regulatoru, proizvođačima električne energije i sl.

Tvrtka Intemus provodi aktivnosti u segmentu istraživanja i pregleda tržišta s posebnim fokusom na

  • ključne podatke tržišta električne energije
  • ključne pokazatelje učinkovitosti u segmentu migracije korisnika
  • područje pristupa mreži
  • ostalo